Waar leren centraal staat

Goed onderwijs heeft als missie op zoveel mogelijk scholen goed onderwijs voor iedereen te realiseren. Goed onderwijs betekent dat iedereen in de school leert en zich blijvend ontwikkelt.

Goed onderwijs staat voor:

Maatschappelijke relevantie

Een leven lang leren

Leren door doen

Het beste onderwijs voor iedereen

Goed onderwijs heeft als missie op zoveel mogelijk scholen goed onderwijs voor iedereen te realiseren. Goed onderwijs betekent dat iedereen in de school leert en zich blijvend ontwikkelt.

Goed onderwijs staat voor:

Maatschappelijke relevantie

Een leven lang leren

Leren door doen

Het beste onderwijs voor iedereen

Maatschappelijke relevantie

Werken in het onderwijs geeft mijn leven persoonlijke betekenis. Voor mij is het belangrijk dat mijn werk ertoe doet en een bijdrage levert aan een groter geheel (de samenleving). In het onderwijs heb ik gezien dat ik het verschil kan maken door in organisaties het leren terug te brengen. Het geeft een enorme voldoening als mensen weer enthousiast worden. Vanuit dit enthousiasme breng ik het leren terug.

M

Een leven lang leren

Iedereen die wil leren moet daarvoor de mogelijkheid krijgen. Om vooruit te komen in de samenleving is het belangrijk dat men weet hoe tot leren te komen om altijd in ontwikkeling te blijven. Mensen leren niet alleen voor hun arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk dat leerlingen tijdens hun schoolloopbaan leren problemen oplossen, leidinggeven, reflecteren en nieuwsgierig blijven.

M

Leren door doen

Minder praten en meer doen leidt vrijwel altijd tot een verbetering van de onderwijskwaliteit en de prestaties. Het heeft als gevolg dat er veel minder regels, systemen en overleg nodig zijn waardoor docenten tijd krijgen om aan het onderwijs te werken. Een dergelijke verandering ontstaat altijd door minder te gaan praten, meer te gaan doen en te werken vanuit vertrouwen. Onderstaande terreinen kunnen vaak een stuk eenvoudiger ingericht worden zodat er tijd vrijkomt om aan het onderwijs te werken:

  • Vereenvoudiging digitaal leerlingvolgsysteem
  • Werkprocessen integreren in het lesgeven
  • Minder vakken of samenhang in vakken aanbrengen
  • Minder lestijd
  • Minder externe partijen inhuren en expertise in de eigen school zoeken
  • Diverse taken verdelen in het team (social media, roosters, onderzoek)
  • Transparante besluitvorming door belangrijke besluiten af te stemmen op het team
  • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen met bevoegdheden
  • Niet te veel praten, maar vooral veel doen.
M

Het beste onderwijs voor iedereen

Goed onderwijs betekent dat alle mensen onderwijs behoren te krijgen waarbij een leven lang leren centraal staat. Overal moet onderwijs op een gelijkwaardige manier toegankelijk zijn. Dit betekent dat we voor iedereen de hoogst mogelijke niveaus nastreven. Op het moment dat je dit niet doet, ontneem je kinderen kansen.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

M

Werk met mij

06-52017927