Onderwijsconcept

Mijn onderwijsconcept is ontstaan door alles wat ik de afgelopen 20 jaar gezien en gelezen heb (zie blogs). Een lerende organisatie ontstaat door veranderingen aan te brengen in de gehele school, het curriculum en de omgeving.

De school

De leerling

Niemand kan een leerling ‘dwingen’ om te gaan leren. Het is de leerling zelf die uiteindelijk besluit dit wel of niet te doen. In de meeste gevallen gaat de leerling leren als er bij hem iets aangewakkerd wordt. Het is de taak van de docent op zoek te gaan naar dit vlammetje. Leerlingen gaan meestal niet leren door enkel kennis aan te bieden. Randvoorwaarden zijn:

1. Een sterke relatie
2. Een hechte klas
3. Leren doorzetten en durven falen
4. Een functionele leeromgeving
5. Vaardigheden centraal zetten

De docent

Het is de docent die het verschil maakt. Goede docenten die zowel pedagogisch als didactisch sterk zijn, zijn de basis voor een lerende organisatie. Een schoolleider richt samen met de docenten de school in. Leerlingen kunnen alleen de vaardigheden creativiteit, kritisch denken, zelfstandigheid, communicatie en samenwerken leren als docenten dit voorleven. Dit zijn dus essentiële elementen voor een gehele organisatie.

De schoolleider

Een schoolleider is dienend aan de organisatie, heeft een lerende houding, geeft de richting aan, maakt ruimte voor ontwikkeling en geeft de richting aan. Werken vanuit vertrouwen en niet vanuit controle is een voorwaarde.

Lean

In een lerende organisatie gaat zoveel mogelijk tijd naar het ‘leren’. Goed onderwijs vraagt om organisatie met slanke, transparante en effectieve werkprocessen.

Het curriculum

Leerlingen ontwikkelen zich als scholen het onderwijsaanbod vanuit drie domeinen aanbieden:

1. Kennis & vaardigheden
2. De samenleving
3. Persoonsvorming

Kennis & Vaardigheden

Voor leerlingen is het leerproces net zo belangrijk als het eindproduct. Een belangrijke stap voor een lerende school is de organisatie en het curriculum zo in te richten dat onderstaande vaardigheden verweven zitten in de gehele organisatie. Kennis aanbieden via deze vaardigheden maakt een enorm verschil.

Creativiteit

Met creativiteit wordt in dit geval een bepaalde manier van leren bedoeld; creatief oplossingen leren bedenken en een probleem vanuit meerdere invalshoeken kunnen bekijken. Creatief leren denken verlangt discipline, vraagt om samenwerken, veerkracht en doorzettingsvermogen.

Kritische reflectie

Kritische reflectie betekent dat dat leerlingen een stapje terug kunnen gaan in hun denken en zien welke keuzes waarom zijn gemaakt. Het maakt een soort metabegrip van leren mogelijk. Er wordt niet mee bedoeld dat je kijkt naar hoe je gewerkt hebt en wat je fout hebt gedaan.

Communicatie

Communicatie betekent dat leerlingen in staat zijn tot het stellen van de juiste vraag, te debatteren en op te komen voor eigen rechten en inzichten.

Samenwerken

Samenwerken kan alleen maar plezier opleveren, het is essentieel voor goed onderwijs. Veel leerlingen en docenten weten niet hoe ze moeten samenwerken. Er wordt vaak vanuit gegaan dat iedereen dit maar gewoon kan. Echt samenwerken vindt plaats op cognitief en sociaal niveau. Door gezamenlijk leren kun je tot een hoger niveau komen, ieder heeft immers zijn eigen capaciteiten.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid betekent dat leerlingen regie nemen, probleemoplossend vermogen hebben en kunnen plannen.

De samenleving

Het is ook de taak van het onderwijs leerlingen te leren hoe de samenleving werkt. Welke verantwoordelijkheid hebben onze leerlingen later in de samenleving. Wie zijn wij, welke tradities en culturen kennen wij en welke democratische waarden zijn nodig om een samenleving te creëren waarin respect en tolerantie centrale elementen zijn. Hiervoor is het belangrijk leerlingen sociale en maatschappelijke competenties mee te geven. Deze kunnen dikwijls prima in het curriculum verweven worden.

Persoonsvorming

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Het is belangrijk dat leerlingen zichzelf goed leren kennen. Wat zijn mijn talenten, maar ook wat is mijn plafond. Persoonsvorming kan het beste in de lessen geïntegreerd worden aan de hand van de verschillende vaardigheden.

De school als gemeenschap

Een sterke gemeenschap van ouders en docenten die om de leerling heen staan, is cruciaal om leren mogelijk te maken. Opvoeding en onderwijs zijn twee verschillende zaken, voor de leerling is het echter heel belangrijk dat ouders en docenten gedeelde waarden hebben. Een sterke gemeenschap is het fundament voor goed onderwijs.

Werk met mij

14 + 8 =

06-52017927