Over Goed Onderwijs

Waar staat Goed Onderwijs voor

Goed onderwijs heeft als missie op zoveel mogelijk scholen binnen en buiten Nederland goed onderwijs voor iedereen te realiseren. Goed onderwijs betekent dat iedereen in de school leert. Door dit te realiseren kan daadwerkelijk een verandering in het onderwijsaanbod ontstaan waardoor het leren er weer toe gaat doen. Ik werk niet specifiek volgens een bepaald format of een methode. Samen met het team in de school onderzoek ik welk onderwijsconcept het best passend is om het leren weer terug te brengen. Door bij het team te beginnen kan ik vervolgens vrij snel de richting aangeven die nodig is, besluiten nemen om vervolgens met iedereen aan de slag te gaan. Op alle scholen waar ik gewerkt heb, ontstaat een verandering naar een onderwijsconcept dat door iedereen gedragen en uitgevoerd wordt. Doordat ik de afgelopen twintig jaar veel gezien heb op scholen weet ik heel goed wat wel en niet werkt om een lerende organisatie te realiseren. Ik werk wel aan de hand van bepaalde richtlijnen waarvan ik inmiddels weet dat deze voor alle scholen succesvol zijn zie onderwijsmodel.

 

Onderwijs dat ertoe doet

Onderwijs doet ertoe als leerlingen niet alleen opgeleid worden voor een diploma maar ook als zij in staat zijn hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Ik geloof sterk in de leerbehoefte en het leervermogen van iedereen. Mensen leren als ze nieuwsgierig en enthousiast zijn. Leren betekent voor mij ontwikkelen. Als iemand zich ontwikkelt, leert hij. Toen mijn zonen van groep acht naar de middelbare school gingen, leek het alsof het leren tot stilstand kwam. Op allerlei gebieden ontwikkelden zij zich, maar school stond gelijk aan cijfers halen en die hoefden niet hoger dan een zes te zijn, want dan ging je over. Er was op dat gebied geen sprake van ontwikkelen en hun motivatie was (is) voornamelijk excentriek. Op heel veel scholen waar ik heb gewerkt, heb ik dit gezien. De momenten waarop leerlingen wel leerden, was als ze een docent hadden die met ze in verbinding stond, als ze succeservaringen hadden en wanneer er een bepaalde mate van autonomie was. Het is de docent die ervoor zorgt dat het onderwijs ertoe gaat doen.

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.”  – Albert Einstein

Ervaring

Al ruim 20 jaar werk ik in het onderwijs op verschillende scholen. Als interim-deskundige sta ik voor goed onderwijs voor iedereen. Op de scholen waar ik gewerkt heb, gaan docenten en leerlingen weer leren. Dit realiseer ik vooral door complexe zaken eenvoudig en transparant te maken en de dialoog tussen alle niveaus weer op gang te brengen. Het liefst werk ik in ‘verwaarloosde organisaties’ waar veel aan de hand is en waar vanuit verbinding en vertrouwen de basis weer op orde komt.

Waarom Goed Onderwijs

De belangrijkste reden om mijn eigen bedrijf voor Goed Onderwijs op te richten komt voort uit onvrede over wat ik op scholen als docent, schoolleider en moeder heb gezien. Ik heb heel veel mensen gezien die door wat voor reden dan ook niet meer enthousiast en nieuwsgierig waren. Ik zie dat veel scholen vastzitten en niet goed weten op welke wijze zij het leren en ontwikkelen weer terug kunnen krijgen in de school. Het is mijn sterkste kant om dit weer terug te brengen.
Daarnaast heb ik als interimmer gezien hoe de situatie kan escaleren op scholen en welke gevolgen dit heeft. Als een school een lerende organisatie is en staat voor goed onderwijs zal het nooit zo ver komen. Met mijn bedrijf wil ik voorkomen dat scholen in een negatieve spiraal terecht komen.

Ervaring & Opleiding

Vrije School Rotterdam West (2018-)
Schoolleider a.i. primair onderwijs

Gemini College Ridderkerk (2017)
Periode 2017-
Afdelingsmanager a.i. vmbo (G)TL, havo, vwo

Oprichting Erasmus College Rivierenland PO & VO (mavo,havo,vwo)
Sinds 2017 ben ik bezig met de oprichting van een middelbare school in de regio
Rivierenland.

Kalsbeek College Woerden (protestants-christelijke school, 1800 leerlingen)
2016-2017
Adjunct-directeur

RSG Lingecollege Tiel (openbare school, 2000 leerlingen)
2009-2016
Afdelingsleider & docent Nederlands
MR

Raad van Toezicht Vrije Scholen Zuid Holland
2016-2018

Initiatiefgroep Vrije Bovenbouw Culemborg
2015
Oprichting bovenbouw vrijeschool in Culemborg

Opleiding

Training: Verander- en interimmanagement (De Roo)

Opleiding : Tias School For Business and Society (Universiteit van Tilburg)
Richting: Master of Management and Education (MME, MSc)
Onderzoeksgebied: De lerende school, collectief leren, de school als maatschappelijke
onderneming, kansengelijkheid in het onderwijs.

Opleiding : NSO-CNA Leiderschapsacademie
Richting: Midden Management Onderwijs

Opleiding: Universiteit Utrecht IVLOS
Richting: Eerstegraadsbevoegdheid Nederlands

Opleiding : Universiteit Utrecht
Richting : Nederlandse taal en letterkunde

Werk met mij

06-52017927