Over Goed Onderwijs

Waar staat Goed Onderwijs voor

Goed onderwijs heeft als missie op zoveel mogelijk scholen binnen en buiten Nederland goed onderwijs voor iedereen te realiseren. Goed onderwijs betekent dat iedereen in de school leert. Door dit te realiseren kan daadwerkelijk een verandering in het onderwijsaanbod ontstaan waardoor het leren er weer toe gaat doen. Ik werk niet specifiek volgens een bepaald format of een methode. Samen met het team in de school onderzoek ik welk onderwijsconcept het best passend is om het leren weer terug te brengen. Door bij het team te beginnen kan ik vervolgens vrij snel de richting aangeven die nodig is, besluiten nemen om vervolgens met iedereen aan de slag te gaan. Op alle scholen waar ik gewerkt heb, ontstaat een verandering naar een onderwijsconcept dat door iedereen gedragen en uitgevoerd wordt. Doordat ik de afgelopen twintig jaar veel gezien heb op scholen weet ik heel goed wat wel en niet werkt om een lerende organisatie te realiseren. Ik werk wel aan de hand van bepaalde richtlijnen waarvan ik inmiddels weet dat deze voor alle scholen succesvol zijn zie onderwijsconcept.

 

Onderwijs dat ertoe doet

Onderwijs doet ertoe als leerlingen niet alleen opgeleid worden voor een diploma maar ook als zij in staat zijn hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Ik geloof sterk in de leerbehoefte en het leervermogen van iedereen. Mensen leren als ze nieuwsgierig en enthousiast zijn. Leren betekent voor mij ontwikkelen. Als iemand zich ontwikkelt, leert hij. Toen mijn zonen van groep acht naar de middelbare school gingen, leek het alsof het leren tot stilstand kwam. Op allerlei gebieden ontwikkelden zij zich, maar school stond gelijk aan cijfers halen en die hoefden niet hoger dan een zes te zijn, want dan ging je over. Er was op dat gebied geen sprake van ontwikkelen en hun motivatie was (is) voornamelijk excentriek. Op heel veel scholen waar ik heb gewerkt, heb ik dit gezien. De momenten waarop leerlingen wel leerden, was als ze een docent hadden die met ze in verbinding stond, als ze succeservaringen hadden en wanneer er een bepaalde mate van autonomie was. Het is de docent die ervoor zorgt dat het onderwijs ertoe gaat doen.

Werk met mij

6 + 7 =

06-52017927