Symposium

De verkanteling van het onderwijs
Ondernemend leren op alle scholen in Nederland

 

Wil jij een actieve bijdrage leveren aan het veranderen van het onderwijs op jouw school naar een leeromgeving waar leerlingen uitgedaagd worden om ondernemend en actief te zijn?

15 november 2018

9.00-12.00 uur

Tiel (bij het station)

Kom dan naar het symposium over hoe een verandering in het onderwijs op jouw eigen school naar ondernemend leren eruit kan zien.

Wie zijn wij en wat is ons doel

De verkanteling van het onderwijs wil zoveel mogelijk scholen in Nederland kantelen naar onderwijs waar leerlingen ondernemend en actief zijn. Nu is dat op heel veel scholen niet het geval. We hopen dat jouw school zich aansluit bij ons leernetwerk zodat we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk scholen in Nederland toekomst-en mensgericht onderwijs aanbieden.

 • Ondernemend leren ontstaat door creativiteit, kritische reflectie, samenwerking en communicatie te verankeren in de organisatie en bij het lesgeven
 • Leren binnen de eigen school in het eigen team met ondersteuning van een van onze experts
 • Aansluiting bij een uniek internationaal netwerk (onder andere met de universiteit van Sydney)

Wat gaan we doen?

Op 15 november geven wij een introductie op onze werkwijze. Hoe ziet een verandering naar het onderwijs van de toekomst erop jouw school uit? Welke rol kun jij als docent, schoolleider daarin hebben en wat kan onze rol daarin zijn? Wij willen een netwerk opzetten waar scholen zich bij kunnen aansluiten. Ook bij ons staat samenwerken centraal om verder te komen.

Sprekers

Miranda Jefferson – Transforming Schools
Ruud Veltenaar – toekomstfilosoof
Jorine van Egmond, Nathalie Feitsma – Open badges
Maria Michels, Bas Leijen – Nieuwste school
Rob de Gier – De kracht van de relatie bij het lesgeven
Minke Knol – De middenmanager als veranderaar

Unieke samenwerking met Universiteit van Sydney

Transforming Schools

– Miranda Jefferson

 • Ondernemend leren ontstaat door creativiteit, kritische reflectie, samenwerking en communicatie te verankeren in de organisatie en bij het lesgeven
 • Leren binnen de eigen school in het eigen team met ondersteuning van een van onze experts
 • Aansluiting bij een uniek internationaal netwerk (onder andere met de universiteit van Sydney)
 • Hoe kun je slimme verbindingen met organisaties in jouw eigen omgeving aangaan om ondernemend leren te realiseren?
 • Hoe ziet de verantwoording naar de buitenwereld (inspectie, ouders) eruit als we de huidige manier van werken (methodes, toetsen voor cijfers) loslaten?
 • Functionele teamvergaderingen waar aan het onderwijs gewerkt wordt.
 • Hoe leer ik leerlingen samenwerken?
 • Hoe ontwerp ik een eigentijds curriculum zonder de hele organisatie op zijn kop te zetten?
 • Wat vraagt een dergelijke verandering van mij als schoolleider?
 • Hoe kom ik af van de grote hoeveelheid cijfers en toetsen die gegeven worden en wat komt er voor in de plaats?

“Ondernemend leren ontstaat door creativiteit, kritische reflectie, samenwerking en communicatie te verankeren in de organisatie en bij het lesgeven”

Het resultaat na een jaar als je je bij ons netwerk aansluit

Afhankelijk van de wensen van de school, zal na ongeveer een jaar het volgende resultaat zichtbaar zijn:

 • Een eigentijds, ambitieus curriculum opgebouwd door docenten zelf (binnen de visie van de school) met als basis gezamenlijk leren, vragen leren stellen, vaardigheden, ondernemen. Het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten zal een flinke verandering ondergaan.
 • De leerling die gemotiveerd is en uitgedaagd wordt ondernemend en actief te zijn. Uitgangspunt om tot leren te komen is samenwerken, creativiteit, reflectie en communicatie.
 • Een sterk, lerend team dat ruimte en tijd heeft om aan het onderwijs te werken. Teammiddagen zijn vooral werkmiddagen waar met elkaar constant aan beter onderwijs gewerkt wordt.
 • Een organisatie die zo ingericht is dat er ruimte is voor ontwikkeling en waar tegelijkertijd gewaakt wordt voor onder andere inspectie-eisen, lestijd, kwaliteitszorg.
 • Een school die midden in de samenleving staat doordat het leren ook gekoppeld is aan de buitenwereld.

Kosten

Voor deze bijeenkomst vragen we 250 euro per school (max. 2 deelnemers). U kunt zich opgeven bij info@goedonderwijs.com of via het contact formulier. Mocht u na deze bijeenkomst interesse hebben om aan te sluiten bij ons leernetwerk dan maken wij in overleg met u een programma op maat.

Locatie en tijd

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 15 november 2018 in Tiel bij het station (9.00-12.00uur). 

“Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today.”

– Malcolm X

Programma:

Wat gaan we 15 november doen?

Wake up call

Ruud Veltenaar (toekomstfilosoof) neemt ons mee in de toekomst en laat ons zien waarom het echt noodzakelijk is dat wij ons onderwijs aanpassen aan de tijd. Hoe zouden scholen in moeten spelen op de huidige samenleving? Wat zijn onze eigen aannames en belemmeringen om het ‘anders’ te doen.

Inleiding op De Verkanteling van het onderwijs

Miranda Jefferson vertelt ons hoe zij scholen in Sydney ‘transformeert’ naar organisaties passend bij deze tijd. Wanneer is een school klaar om een dergelijke verandering te ondergaan? Wat betekent het voor de rol van de schoolleider en de docent? Wat zijn de uitdagingen en kansen. Miranda laat zien hoe een routekaart voor een verandering naar een motiverende leeromgeving eruit ziet. Tevens geven wij meer informatie over het leernetwerk dat we willen opzetten.

Na deze inleiding zijn er 4 workshops, u kunt via de e-mail opgeven welke workshop u wilt volgen.

De kracht van de relatie bij het lesgeven

De Kunst van Leren Kijken

Rob de Gier is een zeer ervaren interim-docent en ondernemer die naast zijn werkzaamheden als ondernemer/adviseur graag tijd vrijmaakt voor advies en interimwerk in het onderwijs.

Communicatie begint met kijken. We kijken wel, maar zien lang niet alles en wat we zien is meestal maar de helft. Rob gebruikt Kunst (sculptuur) om mensen, leerlingen, te laten ervaren wat Kijken nu daadwerkelijk betekent. Ziet de docent echt het kind achter de leerling? Wat doet de docent daarvoor om dat kind te zien? Wat doet de school om dat te bewerkstelligen?

De kracht van de relatie bij elke vorm van lesgeven begint bij de manier en de wijze waarop men kijkt!

De middenmanager als veranderaar

Minke Knol is als interim-schoolleider actief in het PO en VO. Met al haar ervaring die zij inmiddels heeft opgedaan in het onderwijs, wil zij de komende tijd verder gaan met het verwezenlijken van haar droom; zo veel mogelijk scholen in Nederland kantelen naar onderwijs waar het leren uitdagend en ondernemend is. Vanuit die passie heeft zij deze bijeenkomst opgezet. Tijdens de workshop wil zij met middenmanagers gaan werken aan de vraag hoe zij hun team zo kunnen begeleiden dat leren en ontwikkelen daadwerkelijk centraal komt te staan. Hoe zorg je ervoor dat je enerzijds als school een sterke eigen visie hebt en anderzijds de school ook aan alle inspectie-eisen voldoet. Middenmanagers hebben een cruciale en lastige rol in de organisatie. Zij zijn de vertalers van de visie naar de werkvloer. We bespreken dilemma’s die jullie tegenkomen en maken een begin met hoe je teammiddagen echt zinvol kunt invullen.

Open Badges

Jorine van Egmond en Nathalie Feitsma zijn de oprichters van de Bloomfoundation waar ervaringsleren en het mogelijk maken van het her- en erkennen van opgedane vaardigheden centraal staan.

Stichting Bloom laat zien hoe opgedane vaardigheden internationaal erkend kunnen worden.Via badges kunnen jongeren digitale badges verdienen voor verworven vaardigheden die ze vervolgens kunnen inzetten om hun vaardigheden aan te tonen binnen of buiten het onderwijs, bijvoorbeeld aan een werkgever. Zeker in deze tijd waarin vervolgopleidingen en ook werkgevers niet alleen naar diploma’s maar ook naar vaardigheden en ervaring kijken, is dit een prachtig ontworpen systeem dat een Leven Lang Leren mogelijk maakt.

De Nieuwste School

De Nieuwste school is een prachtig voorbeeld van een school waar leerlingen en docenten het leren leuk vinden. Op deze school ervaar je een motiverende leeromgeving. Teamleider Bas Leijen en rector Maria Michels vertellen vanuit hun ervaringen over de lerende school. Zij zijn vanaf het begin van deze school betrokken geweest bij de opbouw van het onderwijs.

Levenslang leren is essentieel voor succesvolle aanpassing aan doorgaande veranderingen.

Daarvoor is een lerende organisatie nodig, waarin binnen een professionele cultuur het leren van en met elkaar in openheid en vertrouwen een vanzelfsprekendheid is geworden. Elke medewerker beseft dat hij of zij een bijdrage moet en kan leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom krijgt die medewerker de ruimte en de middelen om zich te ontwikkelen en te beseffen dat hij of zij eigen verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van ons onderwijs. Eigenaarschap speelt daarbij een grote rol. Graag willen we in deze workshop aan jullie voorleggen welke ontwikkeling we hierin doorgemaakt hebben en op welke wijze we dit nu invullen. We zijn benieuwd naar jullie feedback.

Inschrijven voor het symposium

Stuur een email naar info@goedonderwijs.com of vul het contact formulier hieronder in.

Workshop

4 + 6 =