Als interim-schoolleider heb ik vanaf april 2018 met het team op de Vrijeschool Rotterdam-West hard gewerkt aan het realiseren van goed onderwijs. Van een negatief oordeel van de inspectie hebben we nu weer basiskwaliteit (en de tussenstap onvoldoende gelukkig overgeslagen). Dat de inspecteurs tevreden waren, laat onderstaand citaat zien:

“De school heeft met grote inzet en veel draagvlak haar schoolontwikkeling opgepakt met als gevolg alle standaarden voldoende.”

In het gesprek met de ouders en de inspecteurs werd het begrip totaalvoetbal genoemd. Zij bedoelden daarmee dat we met een sterk team werken waarin iedereen zijn rol kent en de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Het gaat zowel om het individuele talent als de groepsdiscipline. We houden rekening met elkaar, maar denken altijd vanuit het belang van de school. De bedoeling van de school was op de verschillende niveaus (leerlingen, leraren, ouders, schoolleiding, IB en coördinatoren) congruent terug te zien. Een prachtig compliment van de inspectie waar we uiteraard heel trots op zijn!

Het is een eer om op zo’n prachtige school als West te mogen werken en het oordeel van de inspectie was een erkenning voor het harde werken van de afgelopen maanden. De school is ambitieus, bruisend, dynamisch, toekomstgericht en heeft een sterk team met een enorme drive. We hebben laten zien dat we vanuit het gedachtegoed van de vrijeschool bezig zijn een breed en geïntegreerd onderwijsaanbod neer te zetten op cognitief, kunstzinnig, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied passend bij de verschillende leeftijdsfasen. Consequent hebben we met elkaar gewerkt aan de vertaling en integratie van de domeinen kwalificatie, socialisatie en personificatie die voor goed onderwijs staan.
De school is voor een groot deel door de ouders opgericht en de ouderbetrokkenheid is hoog en bijzonder te noemen. Het is echt een school van het team en de ouders voor de leerlingen. Samen dragen we zorg voor de best mogelijke ontwikkeling voor ieder kind! Zonder de inzet en steun van de ouders waren we nooit zover gekomen.

Voor meer informatie over het gelopen inspectietraject kunt u met mij contact opnemen (info@goedonderwijs.com). Over ongeveer zes weken kunt u het totaalrapport van de inspectie lezen op hun website (onderwijsinspectie.nl). Voor meer informatie over de school en de presentatie van de inspecteurs (vsrotterdamwest.nl). De afbeelding is afkomstig uit een dictee van klas 4 dat een dag na het inspectiebezoek afgenomen werd door leerkracht Annejan Mieras.